Çerez Politikası | Nice Lojistik | Taşımacılık Nakliyat

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında Nice Lojistik’in çerez kullanımı hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çerezler hakkında bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz:

a. Çerez Nedir

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgilerin telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren düşük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasına, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) hatırlanmasına, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasına, kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesine ve kullanıcılar için iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

Çerezler kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre ve sürelerine göre üçe ayrılır:

Taraflarına Göre Çerezler

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler tarafından oluşturulan çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet tarayıcısı kapatıldığı zaman doğrudan silinmeyen, belirli bir süre sonra silinen çerezlerdir.

Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Teknik (Zorunlu) Çerezler: Sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir.

Performans (Analiz) Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar.

Pazarlama Çerezleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler internet sitesindeki kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

b. Sitede Kullanılan Çerezler Ve Çerez Kullanımının Hukuki Sebebi

Site’de teknik/zorunlu çerezler, performans/analiz çerezleri, işlevsellik çerezleri kullanılmaktadır. Sitede kullanılan çerezlerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

Zorunlu Çerezler

Hukuki SebepÇerez İsmiKullanım AmacıSüresi    Sağlayıcı
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
SPSessionGuid Genel olarak Oturum verileri uzak sunucunun belleğinde depolanır ve her oturumun benzersiz bir oturum kimliği bulunur. Oturum nesnesine erişilinceye kadar her sayfa isteği için daima yeni bir oturum kimliği oluşturulur. Ayrıca müşteri, çerezde saklanan oturum kimliğinin bir referansına sahiptir.Oturum süresincewww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
OptanonAlertBoxClosedBu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördüklerinde ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi kapattığında ayarlanır. Web sitesinin mesajı bir kullanıcıya bir kereden fazla göstermemesini sağlar. Çerezin bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içermez.1 yılwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
SelectedMainPageYönlendirme yapmak için belirlenen ana sayfa ile ilgili bilgiler tutar.Bir dakikawww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
ASP.NET_SessionIDMiscrosoft .NET tabanlı teknolojiler ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından bir anonymised kullanıcı oturumu korumak için kullanılır. Oturum süresincewww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
Ai_userBu çerez adı, Azure bulut platformunda yerleşik uygulamalar için statik kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu, zaman içinde uygulamaya erişen kullanıcı sayısının sayılmasını sağlayan benzersiz bir kullanıcı tanımlayıcı sıcamıdır.364 günwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
_RequestVerificationTokenBu, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş web uygulamaları tarafından ayarlanan bir sahtecilik lemücadelesi tanımlama bilgisidir. Site Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı hakkında hiçbir bilgi tutar ve tarayıcıkapatarak yok edilir.Oturum süresincewww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
TS01xxxxxxxxTS çerezleri, çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak veya yük dengelemek amacıyla alan çerezlerini ve nitelikli alt alan çerezlerini doğrulamak için kullanılır. AspNetCore çerezleri, Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) ve yeniden oynatma saldırılarını önlemek için kullanılır.Oturum süresincewww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
OptanonConsentBu çerez, çerez uyumluluk çözümü OneTrust tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin kullanım için onay verip vermediği veya onayı geri çekip çekmediği hakkında bilgi depolar. Bu, site sahiplerinin onay verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcıların tarayıcısında ayarlanmasını engeller. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanır. Site ziyaretçisinin kimliğini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.1 yılwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
.ASPXAUTHBu çerez, Microsoft'un .NET teknoloji platformlarını kullanan siteler tarafından kullanılır. Genellikle, bir sitenin güvenli alanlarına erişimi etkinleştirmek için oturum açmış bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır.Bir dakikawww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
termofcookie 364 günwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
TS01xxxxxxxxTS çerezleri, çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak veya yük dengelemek amacıyla alan çerezlerini ve nitelikli alt alan çerezlerini doğrulamak için kullanılır. AspNetCore çerezleri, Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) ve yeniden oynatma saldırılarını önlemek için kullanılır.Oturum süresincewww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/2-f,
veri
sorumlusunun
meşru
menfaatleri
için
veri
işlenmesinin
zorunlu
olması    
ai_sessionBu tanımlama bilgisi adı, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için istatistiksel kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu benzersiz bir anonim oturum tanımlayıcısı tanımlama bilgisidir.Bir dakikaaz416426.vo.msecnd.net
(Üçüncü Taraf)

 

Hedefleme Çerezleri

Hukuki SebepÇerez İsmiKullanım AmacıSüresi    Sağlayıcı
Hukuki Sebep    Çerez İsmi    Kullanım Amacı    Süresi       Sağlayıcı_fbpÜçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi Facebook tarafından bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.89 günwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Hukuki Sebep    Çerez İsmi    Kullanım Amacı    Süresi       Sağlayıcı[Bu çerezin spesifik bir adı bulunmamaktadır.]Bu alan adı dünyanın en büyük sosyal ağ hizmeti olan Facebook'a aittir. Üçüncü taraf bir barındırma sağlayıcısı olarak, çoğunlukla birçok web sitesinde bulunan 'Beğen' düğmesi gibi widget'lar aracılığıyla kullanıcıların ilgi alanlarına ilişkin verileri toplar. Bu, hizmetlerine giriş yaptıklarında kullanıcılarına hedefli reklam sunmak için kullanılır. 2014 yılında, çoğu çevrimiçi pazarlama şirketine benzer şekilde, diğer web sitelerinde de davranışsal hedefli reklamlar sunmaya başladı.Oturum süresincewww.facebook.com
(Üçüncü Taraf)
Hukuki Sebep    Çerez İsmi    Kullanım Amacı    Süresi       Sağlayıcıtest_cookieBu çerez DoubleClick (Google'a aittir) tarafından web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için ayarlanır.Bir dakikadoubleclick.net
(Üçüncü Taraf)
Hukuki Sebep    Çerez İsmi    Kullanım Amacı    Süresi       Sağlayıcıtest_cookieBu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgileri taşır.729 günyoutube.com
(Üçüncü Taraf)
Hukuki Sebep    Çerez İsmi    Kullanım Amacı    Süresi       SağlayıcıIDEBu alan adı Doubleclick'e (Google) aittir. Ana ticari faaliyeti: Doubleclick, Google'ın gerçek zamanlı teklif veren reklam borsasıdır389 gündoubleclick.net
(Üçüncü Taraf)

 

Performans Çerezleri

Hukuki SebepÇerez İsmiKullanım AmacıSüresiSağlayıcı
Kanun md. 5/1, ilgili
kişinin
açık
rızasının
bulunması
_gaAçıklama: Bu çerez adı Google'ın daha yaygın olarak kullandığı anali̇ti̇k hi̇zmeti̇ için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve sitelerin analitik raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanmıştır, ancak bu durum web sitesi sahipleri tarafından uyarlanabilir._ga729 günwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/1, ilgili
kişinin
açık
rızasının
bulunması
_gclxxxxGoogle dönüşüm izleme çerezi89 günwww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/1, ilgili
kişinin
açık
rızasının
bulunması
_gidBu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir çerez gibi görünüyor ve Bahar 2017 itibariyle Google tarafından sağlanan hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Her ziyaret edilen sayfa için benzersiz bir değer depoluyor ve güncelliyor gibi görünüyor .gidBir dakikawww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/1, ilgili
kişinin
açık
rızasının
bulunması
_gat_UA-Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan bir kalıp türü çerezdir, burada addaki desen öğesi ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin numarasının benzersiz kimliği numarasını içerir. Yüksek trafik hacimli web sitelerinde Google tarafından kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibi görünüyor.Bir dakikawww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)
Kanun md. 5/1, ilgili
kişinin
açık
rızasının
bulunması
ai_sessionBu tanımlama bilgisi adı, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için istatistiksel kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu benzersiz bir anonim oturum tanımlayıcısı tanımlama bilgisidir.Bir dakikawww.nicelojistik..com
(Birinci Taraf)

 

c. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik İşlem Güvenliği;

  • Kullanıcı kimliği/ID.
  • IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları.

d. Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin Toplanması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, “SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır.

e. Çerezler Aracılığıyla Toplanan Kişisel Verilerin Paylaşımı

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, bu Poiltika’da belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

f. Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir veya üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm çerez kullanımını devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayacı ayarlarınızı bunu tercih edecek şekilde de güncelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan, sık kullanılan belirli tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:

f. Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir veya üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm çerez kullanımını devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayacı ayarlarınızı bunu tercih edecek şekilde de güncelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan, sık kullanılan belirli tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:

Microsoft EdgeFirefox
Google ChromeOpera
Safari 

Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

g. İlgili Kişi Haklarının Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

  • Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, info@nicelojistik.com posta adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla, Akçaburgaz Mah. 3002. Sokak No:18/3 Esenyurt 34522 İstanbul / Türkiye adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • Taleplerinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi : 05.09.2023

Müşteri Temsilcisi

Nice Lojistik ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler! Size nasıl yardımcı olabiliriz?

21:27:18
Görüşmeyi Başlat
ÇEREZ & K.V.K.K. BİLGİLENDİRMESİ

Web Sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.